Evenementencommissie Oostendorp

Biografie

Hoe begon het allemaal? Eind 1984 was Jan Vlieger de kartrekker van de nieuwbouw en uitbreiding van het Buurtgebouw in Oostendorp. Hij had al gauw in de gaten dat er geld op de plank moest komen om de uitbreiding van het Buurtgebouw te laten slagen. Een groep van 15 personen ging aan de slag onder de naam ‘Evenementencommissie Buurtgebouw Oostendorp’. De zaken werden goed en professioneel geregeld. Van de groep die 40 jaar geleden begon, zijn nog twee leden over: voorzitter Gerhard Deetman en Adrie Hazeleger. Daarnaast is Peter van der Linde verantwoordelijk voor het secretariaat en de public relations en zijn er nog 12 leden die samen de evenementen organiseren.

Eerste activiteit

De eerste activiteit was de lopathon op Koninginnedag 1985. Deze lopathon bracht maar liefst 30.000 gulden op. Dit geld werd besteed aan de inrichting van het vernieuwde Buurtgebouw.

Verandering van naam.

De nadruk kwam steeds meer te liggen op het organiseren van diverse activiteiten voor de inwoners van Oostendorp. Daarom werd de naam gewijzigd van ‘Evenementencommissie Buurtgebouw Oostendorp’ naar ‘Evenementencommissie Oostendorp’. Zo werden er diverse playbackshows gehouden met een vol programma en een zaal afgeladen met publiek.   Skeelermarathons trokken duizenden bezoekers. Ook de jeugd werd niet vergeten: jaarlijks  organiseerden we in de kerstvakantie speldagen voor de jeugd. In 1993 was er een grote taptoe – georganiseerd samen met het actiecomité Excelsior - en later nog een koorconcert van het Urker mannenkoor in de Grote kerk in Elburg. Daarnaast een groot aantal fietstochten en ondersteuning van Elburg Ballooning op het terrein achter het gemeentehuis in Oostendorp.

Boek

Een ander hoogtepunt is zeker de uitgave van het boek ‘Historie van Oostendorp’ in 2001. Drie jaar voorbereiding samen met Arent thoe Boecop heeft geleid tot de gezamenlijke uitgave van dit prachtige boek.

Belangenbehartiger

Ook onze rol als belangenbehartiger van het dorp mag zeker genoemd worden. Bijvoorbeeld in 1994 zijn we in actie gekomen, toen op de bebouwde komborden langs de rondweg bij het bedrijventerrein Oostendorp de naam Oostendorp verdween en werd vervangen door ‘Elburg’. In 2004 opnieuw toen na de aanleg van de rotonde bij de Zwolseweg de bebouwde komborden Oostendorp aan de Zuiderzeestraatweg niet meer teruggeplaatst werden. Beide keren met succes en een aantal jaren later is mede door onze inzet zelfs langs de hele kern weer sprake van ‘Oostendorp’- borden. We hebben de stellige indruk dat onze inbreng bij dit soort acties er toe heeft geleid, dat Oostendorp nog steeds op de kaart staat.

Oranjevereniging

Vanaf de oprichting  hebben we ons eigenlijk ook bezig gehouden met de organisatie van de Koninginnedag/Koningsdagactiviteiten. In feite zijn we daarmee ook de oranjevereniging van Oostendorp. Verder organiseren we de laatste jaren kerstmarkten, eerst in het Buurtgebouw en nu bij korenmolen de Tijd. Op de sfeermarkt van de Oostendorpdagen is de Evenementencommissie ook elk jaar met een stand aanwezig.